Kompetanse

GODKJENNINGER

Oslo rør & sanitær as er godkjent mesterbedrift og godkjent bedrift i bygge bransjens våtroms norm samt godkjent for ansvarsrett.

Rørleggeren tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Arbeidsoppgavene spenner fra små justeringer til installering av avanserte røranlegg med automatisk styring, luft-, brannslukkings- og kjøleanlegg. Arbeidsstedet kan være private boliger, offentlige bygninger, fly, skip m.m.

Ansvarsrett er en forpliktelse et foretak påtar seg overfor det offentlige om at tiltaket skal oppfylle krav etter plan- og bygningsloven og underliggende regelverk.

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. Det vil si lage solide, funksjonelle og varige våtrom, som blir overlevert med en god brukerveiledning.